کتاب سید قطب و اشعار او که توسط عبداالله رسول نژاد نوشته شده است.که دارای دویست و هفتاد و دو صفحه می باشد. در اثر سید قطب ابراهیم حسین شاذلی از ادیبان معروف و از متفکران و اصلاحگران سرشناس معاصر می باشد. او داخل روستای موشه که از توابع اسیوط مصر بوده به دنیا آمده است و درس خود را در همین روستا سپری کرده است . او درس خویش را در دانشکده دار العلوم مدرس مدارس وزارت معارف به اتمام رسانده است. او آخر العمل در سال هزار و نهصد و پنجاه و سه به اخوان المسلمین ملحق و باقی زندگی را در خدمات رساندن به آن حزب سپری کرد. سید قطب زیادتر زمان جوانی اش را صرف تحقیقات ادبی و انتقادات ادبی نمود و در این مورد اثرها و مقالات زیادی نگاشت . او در دهه چهل به تحقیقات قرآنی روی برده و با رویدادهای ادبی به تحقیق و درس دادن در خصوص بحث های قرآنی پرداخت. از سال‌های شروع زندگانی سید قطب که همانند خیلی از کودکان آن زمان مشغول حفظ قرآن بود و همه ی قرآن را در زمان سه سال وقتی که درس اولیه و ابتدایی را سپری میکرد از بهر نمود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سید قطب و اشعار او تماس بگیرید.

دانلود کتاب سید قطب و اشعار او