کتاب کاکتوس روبان زده که توسط عمید صادقی نسب نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.این اثر داخل تهران و به دست انتشارات ح‍م‍ی‍دا در سال هزار و سیصد و هفتاد و نه به چاپ رسیده است. در این نوشته شعرهایی وجود دارد که به روش نو به همراه سه عدد غزل جمع آوری گشته است .این شعرها به طور عمده با محتوا و مضوع و شرحیات سیاسی و اجتماعی می باشند که از آن جمله شعر استحاله می باشد. این جا ده کوره ای زیادتر نمی باشد که بر دستهای نوزادان شان زیتون خال کوبی می نمایند و مردان شان از چوب های درختان زیتون نیزه درست می کنند و در تمام زمان خود کنار این جاده کوری می نشینند و در سیاهی چشمانش گل سرخی کاشته شده گِلِ گیوه هایشبوی گور مِنتظر می دهد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاکتوس روبان زده تماس بگیرید.

دانلود کتاب کاکتوس روبان زده