کتاب تلخ در آتش که توسط حمیرا نکهت دستگیرزاده نوشته شده است.که دارای نود و دو صفحه می باشد .به دنیا آمدن حمیرا معروف به نسرین به تاریخ هزار و سیصد و سی و نه هجری شمسی داخل شفاخانه مستورات کابل قرار گرفته در جاده ی میوند انجام گرفته می باشد.این اثر اولین سطر در صفحه آخر قرآن شریف پدری او می باشد که به خط بسیار زیبای شاد قبله گاهم نوشته شده است و من اولین فرزند از هفت کودکی می باشم که آمده تا دوستدار پدر و مادری شود که به فرزندان شان هیچ چیزی یاد نداده اند به جز علاقه و عشق.پدر و مادری که عشق را از کتاب مثنوی و معرفت را از حافظ و مدارا را از سعدی یاد گرفته اند .پدر و مادری که آموزگارهایشان نخبگان ادب کلاسیک فارسی در درس های منزل بوده و از بخت طولانی که مادر کلان های هر دو بی بی آتون بودند. فراگیری علم منزل پدری تا پیش از بین رفتن و سرکوبی ها پایدار بود.از خانه کوچکی که کف آن از سنگ فرشی با تاق نماهای کنده کاری شده و راه رویی از خشت پخته به آن دو اتاق روبروی هم که در انتهای درگاهی ساخته شده بود راه داشت.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلخ در آتش تماس بگیرید.

دانلود کتاب تلخ در آتش