کتاب دیوان خوشدل تهرانی که توسط علی اکبر خوشدل نوشته شده است.که دارای هشتصد و پانزده صفحه می باشد. نویسنده علی اکبر خوشدل تهرانی فرزند رحیم صلح‌خواه کرمانشاهی یکی از شاعرهای معروف تهران در دوره ی اخیر می باشد. دیوان کلیات شعرهای او به دفعات به انتشار رسیده است. او در سال هزار و دویست و نود و سه داخل تهران متولد شده است .مادر او اهل کاشان و پدرش کرمانشاهی نیز بود. خوشدل بعد از درس خواندن خود در خصوص علوم کهن پیش اشخاصی همانند شیخ علی رشته تحیلات کلاسیک را گذراند و داخل مدرسه ایرانشهر زمانی تحصیل کرد. او پس از مدتها به جهان گردی داخل عراق و مصر و ترکیه و حجاز و افغانستان و پاکستان و هندوستان پرداخت. او از آن به بعد در تهران سکنی گزید و ماند و به شعر سراییدن و شاعری پرداخت. علی اکبر خوشدل در خصوص غزل و قصیده و قطعه و مثنوی شعر خواند و زیادتر به موجب یک شاعر مذهبی و آیینی و مدیحه سرا معروف شده می باشد.خوشدل در خواندن غزل بسیار مهارت دارد و به سبک هندی را بسیار دوست می دارد. مدائح و مراثی زیادی همچنان در مدح امامان شیعه خوانده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان خوشدل تهرانی تماس بگیرید.

دانلود کتاب دیوان خوشدل تهرانی