کتاب ترانه های نگاه که توسط علی ربیعی نوشته شده است.که دارای شصت و شش صفحه می باشد.این اثر نمونه جمع ااوری شده از سروده های عاشقانه علی ربیعی می باشد.در بین سبک های شعری مختلف ترانه سرایی را انتخاب کردم. برای آنکه در این سبک درون مایه های احساسی و معرفتی شعر به آسودگی به دست ابزار با تلاش به اسم موسیقی متبلور شده و نتایج افزایشی این دو هنر واسه ی تمامی افراد قابل لمس خواهد بود. برای آنکه ترانه به معنی لهجه و گویش های سرنوشت و زندگی فاقد هر طبقه و دسته اشکال است.دورانی که احساس یا معنی که فهمیده ایم را آنطور که در سرگذشت روزمره به زبان آورده و می نگاریم و آن را با وزن و با نظم می نماییم و برخی وقتها با نوع های قافیه و استعاره و اختلاف و تناقض و یا هر چیز دیگر که از اشعار کامل پارسی وارث می باشیم می آراییم. هم اکنون ترانه نسراییده ایم مگر آنکه تمامی آنها به یک دفعه شکل گرفته و دقت مهم و اساسی شاعر به صنایع ادبی نبوده است و به صورتی که به کار گیری از این شیوه ها از روشن و روان بودن اشعار کم نکند و گویش و گونه ی روزمره آن از دست نرود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترانه های نگاه تماس بگیرید.

دانلود کتاب ترانه های نگاه