کتاب شعر خسروانیها که توسط فریدریش هولدرین نوشته شده است.که دارای دویست و نود و نه صفحه می باشد. این اثر نوشته های انتخاب شده از شعرهای چامه‌سرای آلمانی یوهان کریستیان فریدریش هولدرلین همگام با نوشته های ترجمه کننده ی انگلیسی‌ زبان بر شعرها و پیشوا و راهبر افراد و اشخاص و مکانهای یونانی است. یوهان کریستین فریدریش هولدرلین در بیست مارس هزار و هفتصد و هفتاد به دنیا آمده است.فریدریش در سن نه سالگی ناپدری دلسوز خویش را از دست داد. مادر باورمندش می‌خواست به زور او را یک کشیش کند و از چهارده سالگی به اجبار به مرکزی دینی در شهر توبینگن فرستاده شد. در آنجا او با هگل و شلینگ جلسات کتابخوانی می‌گذاشتند و اثرهای انتقادی شیلر و کانت را مطالعه می نمودند.او یکی از شاعران مشهور و سرشناس آلمانی و از اشخاص عالی و معروف جنبش رمانتیسیسم بوده است. هولدرلین هم اکنون در آفرینش و پیدایش ایده‌آلیسم آلمانی نقش به سزایی داشته و بر تفکرات و اندیشه های فیلسوفهای معروفی چون هگل و شلینگ اثر بخشی داشته است. فریدریش هولدرین در هفت ژوئن سال هزار و هشتصد و چهل و سه چشم بر جهان بست.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر خسروانیها تماس بگیرید.

دانلود کتاب شعر خسروانیها