کتاب حدیث خاک که توسط فاطمه رهبرنیا نوشته شده است.که دارای هفتاد و شش صفحه می باشد. این اثر نمونه جمع آوری شده از شعرها در سبک شعر نو و سپید است.این کتاب از بیست و نه قطعه شعر سپید می‌باشد.اثری که در مقابل شما قرار دارد عاقبت سفری می باشد به اعماق وجود ما انسانها جایی که پروردگار را منزل است و کتاب من عشق پیش‌کشی است نا چیز که به انجمن ام‌اس ایران و همه ی مریضان به این بیماری در همه ی جهان هدیه می نماییم.می‌دانم رسول عشق در راه می باشد تا شفا را به همه ما بدهد .سلام همسایه بارانیم چتری ندارم تا تو را پناه باشد.مرا در امنیت آغوشت می‌پذیری.دیریست سرسپرده پیراهنت شدم.بگذار باران ببارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حدیث خاک تماس بگیرید.

دانلود کتاب حدیث خاک