کتاب شعر لیلی و مجنون که توسط نظامی گنجوی نوشته شده است.که دارای دویست و پنج صفحه می باشد.مثنوی لیلی و مجنون برگرفته از چهار هزار و پانصد بیت می باشد که به سال پانصد و هشتاد و چهار به اسم شروانشاه ابوالمظفر اخستان سروده گشته است .در این مثنوی داستان سرشار از اندوه و غمناک عشق مجنون از قوم بنی‌عامر و لیلی دختر سعد نوشته شده که از اثرهای معروف فولکلور تازی قبل از اسلام می‌باشد.لیلی و مجنون داستانی ایرانی می باشد که در واقعیت یا افسانه بودن آن جای صحبت دارد. در ادبیات عرب شعرهای بسیاری در توصیف لیلی و عشق غمناک او موجود است اما در ظاهر از شاعران گوناگونی بوده است.اثر لیلی و مجنون در ادبیات فارسی همچنان معروف بوده است تا آنکه در سال پانصد و هشتاد و چهار هجری قمری حکیم جمال‌الدین ابومحمد الیاس بن یوسف مشهور به نظامی گنجوی آن را به نام سومین گنج از پنج گنج حویش به نظم آورده است. آنگونه در ادبیات فارسی و کشورهای همسایه مورد دقت قرار گرفته است که بعد از او سی و هشت شاعر فارسی زبان و سیزده شاعر ترک و یک شاعر اردو به دنباله روی از نظامی این اثر را به نظم آورده اند. برای خرید کتاب شعر لیلی و مجنون به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب شعر لیلی و مجنون