کتاب نگین های ارغوانی که توسط حمیدرضا حامدی نوشته شده است.که دارای سی و نه صفحه می باشد.کتاب بسیار زیباای که در مقابل رو دارید اشعار منتخبی از کارهای حمیدرضا حامدی می باشد که از جمله پیش‌کسوتان شعر شاهد می باشد. عمده شعرهای سراییده توسط حامدی در قالب غزل می باشد.غزلی با متد حال حاضر ولی با خصوصیات بسیار بخصوص زبان خود. سروده‌های او از نمونه‌های شفاف غزل‌های معاصر به حساب می آید.غزل‌هایی که بی تردید در اندیشه ها و خاطرات مشتاقان شعر حال حاضر خواهد ماند. این نمونه جمع آوری شده از شعر به مناسبت نخستین کنگره ادبی ایثار و شهادت جمع‌آوری گشته است.چند سطر از شعر این می باشد. این خیال سبز خم خفته در خماریت شد مسیر سرخ عشق مست رهسپاریت باشتاب رفته‌ای آتشین شهاب من آنچنان که گم شده رد خون جاریت... برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نگین های ارغوانی تماس بگیرید.

 

دانود کتاب نگین های ارغوانی