کتاب اشعار احمد شاملو که توسط احمد شاملو نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد و هشت صفحه می باشد.احمد شاملو متولد شده در بیست و یک آذر هزار و سیصد و چهار از شاعر و نویسنده و فرهنگ‌نویس و روزنامه نگار و محقق و ترجمه گر مشهور ایرانی و از تاسیس کنندگان و دبیران کانون نگارنده های ایران در قبل و بعد از انقلاب بوده است.آرامگاه او در امامزاده طاهر کرج قرار دارد. در زمانی از جوانی اشعار خویش را با تخلص الف. بامداد و الف. صبح چاپ می نمود.سرودن اشعار آزادی خواهانه و ضد استبدادی نام شاعر آزادی ایران را واسه ی او به ارمغان آورده بود. معروفیت مهم و اساسی شاملو به سبب سرودن شعر است که برگرفته از گونه‌های گوناگون شعر نو و بعضی قالب‌های قدیمی همانند قصیده و هم اکنون ترانه‌های عامیانه است . شاملو در سال هزار و سیصد و بیست و شش با نیما یوشیج ملاقات نمود و تحت تأثیر او به شعر نو روی برد ولی واسه ی اولین دفعه در شعر تا شکوفه ی سرخ یک پیراهن که در سال هزار و سیصد و بیست و نه با اسم شعر سفید غفران چاپ شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اشعار احمد شاملو تماس بگیرید.

دانلود کتاب اشعار احمد شاملو