کتاب شعر اشک لیلی که توسط پرویز نی‌داوود نوشته شده است.که دارای چهارده صفحه می باشد.شاعر اثر اشک لیلی پرویز نی‌‏داوود کارهای خود را نخست با نگاشتن مقالات ادبی و ترجمه نمودن آنها و شعر در مطبوعات شروع و بعد از مدتی کمی نیز با رادیو همکاری کرد. از نوشته ها و اثرهای به انتشار رسیده ی او قدرت به تک درخت و مشاهیر ادب معاصر و تقلی ماهیان در تور و مجموعه مقالات رادیویی و اشک لیلی و در غم چشمانت و دلدادگان می شود اشاره نمود.او هم اکنون در وجه ی و عرصه موسیقی هم کار نموده و آخرین اثرهایش دوباره ‏سازی شعر آهنگ مرغ سحر نوشته ی استاد مرتضی نی‌‏داوود بوده که در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به دست محمود نیکو در انجمن گلستان سعدی به اجرا درآمده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر اشک لیلی تماس بگیرید.

دانلود کتاب شعر اشک لیلی