کتاب غزلیات شمس تبریزی که توسط شمس تبریزی نوشته شده است.که دارای پنج هزار و چهارصد و شصت و دو صفحه می باشد.کتاب فوق مجموعه کامل و بزرگ دیوان غزلیات شمس تبریزی است.شمس تبریزی از صوفیان معروف سده هفتم هجری می باشد. آوازه ی او زیادتر به موجب آشنایی مولوی با او است و دیوان غزل‌های مولوی با اسم کلیات شمس شناخته می گردند. او از افراد تبریز بوده است. درباره ی محل دفن او دو فرضیه موجود است که نخستین فرضیه حکایت از دفن او در شهر خوی داخل استان آذربایجان غربی که شهرداری خوی از زمانها قبل در حال بازسازی محل دفن او جهت آماده سازی بهتر واسه ی بازدید مردم است و فرضیه دوم که پس از مدتها مطرح گشته و از سمت محققان مردود است حاکی از دفن او در شهر تبریز بوده که این نظریه دور از تفکر و اندیشه می‌باشد. او نخستین دفعه در سال ششصد و چهل و دو هجری به قونیه سفر کرد و با مولانا ملاقات نمود. مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخواستند و شمس به ناچار از قونیه رفت. برای خرید کتاب غزلیات شمس تبریزی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب غزلیات شمس تبریزی