کتاب شعر باغ حکمت که توسط محمدعلی مصاحبی نوشته شده است.که دارای بیست و دو صفحه می باشد.محمدعلی مصاحبی تخلص داشته به مصاحب فرزند شادروان میرزا حسین مصاحبی بوده است و نسب خانوادگی به شعران مشهور و مصاحب و عبرت نائینی داشته است. او در تاریخ دوازده خرداد هزار و سیصد و یک در شهرستان قم داخل خانواده ای مذهبی به دنیا آمده است و زمان کودکی را تا سن چهار سالگی در داخل آن شهر و بعد از آن با تمامی خانواده به مکانی که در آنجا متوبد شده است برگشت. کتاب باغ حکمت یکی از اثرهای شعر او بوده است که درمورد و منقبت چهارده معصوم علیهم السلام سروده شده و برگرفته از غزلیات و قصیده ها و پندیات اجتماعی است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شعر باغ حکمت تماس بگیرید.

دانلود کتاب شعر باغ حکمت