کتاب مصیبت نامه نوشته عطار نیشابوری می باشد .اثر فوق با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت صفحه است.مصیبت‌ نامه به طور احتمالی واپسین اثر عطار نیشابوری است.مصیبت‌ نامه به احتمال زیاد واپسین اثر عطار نیشابوری می باشد. مثنوی مصیبت‌ نامه در بحر رمل مسدس محذوف گفته گشته و برگرفته از هفت هزار و پانصد و سی بیت است. عطار اثر مصیبت‌ نامه را در چهل مقاله نگاشته است که مطالب آن با توحید الهی شروع و با ستایش پیامبر اسلام و خلفای راشدین و امام حسن و امام حسین ادامه پیدا می نماید و بعد از آن همچنان با موضوعی درمورد صفت شعر و چند داستان به جلو هداییت می شود. قصه های این اثر داستان سالکی در پیدا نمودن واقعیت بوده که از مراحل کختلف گذر می کند و از شخصیت‌هایی همانند آدم و نوح و ابراهیم و موسی و داوود و عیسی و محمد مصطفی سوال می‌کند. در هر کدام از این نوشته ها که به طور مجموع سی و پنج مقاله بوده شیخ عطار و خطاب سالک را با موضوعاتی که مناسب مرتبه آن موجود است که طرف خطاب سالک واقع شده آرایش می دهد. برای خرید کتاب مصیبت نامه به لینک موجود مراجعه نمایید.

مصیبت نامه

دانلود کتاب مصیبت نامه