دیوان وحدت کرمانشاهی

 یکی از شاعران برجسته تاریخ ادبیات فارسی در زمان قاجار وحدت کرمانشاهی است . که مجموعه اشعار ایشان در دو مجلد یا بقولی 2 نسخه در این مطلب عرضه میگردد.که اولین جلد نسخه کامل دیوان حدت کرمانشاهی است و مجلد دوم به همراه ریاضی سمرقندی است. و اما این شاعر بزرگ نامدارد با نام کاملمیر طاهر طهماسب ‌قلی بن رستم کلهر کرماشانیکه دز یک کلمه به وحدت کرمانشاهی مشهور بود.

ایشان نه تنها یک شاعر برجسته بلکه یک عارف و اندیشمند شهیر زمان قاجار بوده است که علاوه بر تخلص وحد کرمانشاهی به افصح المتکلمین ملقب بود.که به معنی سخن گوی تیز زبان که از القاب اصلی سعدی بزرگ نیز میباشد.

ایشان دانش و سواد خود در زمینه معانی و کلام و صرف و نحو  را در زادگاه خود کرمانشاه کسب نمود و سپس در مسیر شریعتی که قرار داشت راه خود را عوض نموده و وارد مسیر عرفان گشت.و در این هنگام لقب وحدت را جاس طریقتی و تخلص ادبی و شعری خود انتخاب نمود.از ایشان  افسس اثار اندکی بجای مانده من جمله شصت غزل عرفانه و عاشقانه که با این حجم کم بسیار مورد توجه در ادبیات فارسی و بخصوص در شعر ایران زمین جایگاه ارزنده داشته.برای دانلود کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

همانگونه که در ابتدای مطلب ذکر شد بخش دوم این کتاب شامل اشعار ریاضی سمرقندی است که ایشان از بزرگان ادب ماورا النهر است که در اثارش دو دیوان بجای مانده.ایشان که با نام لاری متخلص است دو دیوان صغیر و کبیر را داراست. در این کتاب حاضر بخش دیوان صغیر حضرت قاضی لاری امده است.امید که از مطالعه این اشعار لذت ببرید.

دانلود دیوان وحدت کرمانشاهی

دانلود دیوان وحدت کرمانشاهی بهمراه ریاضی سمرقندی