فروغ فرخزاد در کل زندگی کوتاه پنج دفتر شعر ارزنده دارد که پیش از انقلاب در هنگام حیاتش بصورت دفتر شعر هر کدام تک دفتر شعری به چاپ رسید و پس از سال چهل و پنج پس از فوت وی بصورت دیوان کامل به چاپ رسید ما در لینک زیر کلیه کتاب های فروغ فرخزاد که در واقع دیوان کامل اشعار فروغ است برای شما قرار داده ایم یکی از نسخه های چاپی دیوان فروغ فرخزاد چاپ آلمان استکه برای خرید کتاب دیوان فروغ فرخزاد روی عکس زیر کلیک نمایید

فروغ فرخزاد براستی یکی از تراز یک های شعر نو می باشد و یکی از بهترین شاعران زن در ادبیات فارسی

خرید کتاب دیوان فروغ فرخزاد

 

دانلود کتاب دیوان فروغ فرخزاد