کتاب مثنوی جمشید و خورشید  یک داستان عاشقانه افسانه ایست یک  روایت  سینه به سینه از عشقی اسطوره ای و کهن است .که تا کنون توسط شاعران بزرک ترک و ایران به شعر درامده است.

یکی از این شاعران بزرگ این داستان کهن را به شعر دراورده  سلمان ساوجی که کتاب حاضر باهتمام ج‌. پ‌. آس‍م‍وس‍ن‌، ف‍ری‍دون‌ وه‍م‍ن‌ در سال هزار سیصد چهل و هشت توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب به چاپ رسیده است.
که برای خرید کتاب مثنوی جمشید و خورشید می توانید اینجا کلیک نمایید.

بنابراین خیلیها که این کتاب را می بیند تصورشان این است که  جمشید و خورشید یک شعر است.که البته تا حدی درست است.اما در اصل این یک داستان قدیمی است که به زبان شعر درامده و اشتباه دیگر که برخی تصورشان این است خالق مثنوی جمشید و خورشید تنها سلمان ساوجی است .که البته اینم تا حدی درست است.

که باید بگویم مشهورترین و کاملترین مثنوی از ساوجی است و چند شخص دیگر ایرانی و ترکی این داستان را به زبان شعر رایت نمودن.

.

و همانطور که در بالا ذکر نمودم.سلمان ساوجی اولین کسی است که این مثنوی را نوشته که در حدود 3000 بیت سروده که این شعر دستور پادشاه اویس یوده ودر سال هفتصذ شصت و سه هجری این مثنوی خلق شده است.
و اما کارکتر اصلی این مثنوی یعنی جمشید و خورشید که مشهود است لیلی و مجنونی هستن.خسرو و شیرینی....و این نام در اثار دیگر شاعران بزرگی مانند مرزبان نامه و یا دیوان منوچهری نماد عشق و عاشقی امده است.و اتفاقات این کتاب ادغام شده از ماجراهای عاشقانه چون ویس و رامین .خسرو شیرین و شاهنامه و گل ونوروز و ترکیبی  از داستانهای فولکوریک چون سندباد نامه و سمک عیار میباشد.

 

 

دانلود کتاب مثنوی جمشید و خورشید