دانلود دیوان کامل ایرج میرزا

 

کتاب تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا و خاندان و نیاکان او انتشارات اندیشه سال ۱۳۴۵ به کوشش محمد جعفر محجوب ایرج میرزا (۱۲۵۱ خورشیدی تبریز – ۲۲ اسفند ۱۳۰۴ خورشیدی تهران) ملقب به «جلال‌الممالک» و «فخرالشعرا»، از جمله #شاعران برجسته ایرانی در عصر مشروطیت (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی) و از پیشگامان تجدد در ادبیات فارسی بود. ایرج میرزا در قالب‌های گوناگون شعر سروده و ارزشمندترین اشعارش مضامین انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی دارند. #شعر ایرج ساده و روان و گاهی دربرگیرندهٔ واژگان و گفتارهای عامیانه است و اشعار او از جمله اشعار اثرگذار بر شعر دوره مشروطیت بود. کتاب تحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار #ایرج_میرزا ما را با این شخصیت ادبی بیش از پیش آشنا می کند .و کاملترین نسخه از #دیوان_ایرج_میرزا است که #پیش _از_انقلاب توسط نشر اندیشه به کوشش و اهتمام #محمد_جعفر_محجوب به چاپ رسیده است این کتاب در قطع وزیری و در نوع رنگ زرد و قرمز به چاپ رسید که جلد زرد سلفون و جلد قرمز شومیز و سلفون میباشد و یکی از کتب کم یاب ایران محسوب میشود که شامل #هزلیات ایرج میباشد

 

 

 

 

 

دانلود کامل دیوان ایرج میرزا