دانلود کتاب زوج پشیمان اثر بسیج خلخالی

 کتاب زوج پشیمان از جمله دفترهای شعر محمدقلی بسیج خلخالی است.

که در سال هزار سیصد چهل و نه در قطع پالتویی بصورت نفیس و خوشنویسی با جلد گلاسه وتمام مصور یعنی کلیه اشعار دفتر زوج پشیمان در صفحات نقاشی شده بصورت خوشنویسی چاپ گشته است

 

 

 

دانلود کتاب زوج پشیمان