دانلود کتاب در خاطر منی اثر مهدی سهیلی

قطعات این کتاب بیانگر صدیق و نماینگر صادق سالها.ماها .روزان و شبان و ساعتها و لحظه های بی تاب کننده منست.
ساعتهایی که در کویر زندگی من چراغ روییده است نه چراغ که خورشید
ان ساعتها و لحظه هایی که گلبوسه ای در جان من بهار افریده و ابر وداعی چهره ام را با باران اشکی شستشو داده است.
لحظه هایی که برق نگاهی جانم را در اتش کشیده و پیام گرم دستی زندگی بخش توانم بخشیده و سخنی مهر امیز خونم را همانند جیوه های در رگهایم به تاپو انگیخته است.
همچنین مولود روزها و شبها و ساعتهایی است که در هاله غمی سنگین لبخند از لبهایم گریخته و نگاه انتظارم به راه مانده رنگین اشک در حلقه چشمهایم نشسته است.
واژه های این قطعات را با الماس اشک تراشیده و با شنگرف خون دا رنگین کرده ام و فراز فرازش را با عصب و تار و پود جانم به یکدیگر پیوند زده ام.
این مجموعه را همسنگ زندگی خویش دوست دارم. زیرا رگه های آن چون خط شهاب.شبهای مرا روشنی بخشیده و چون شعاع زرنار خورشید در کوچه رگخهای روزهای من دویده است.
صادقانه باید گفت که تارهای جان من بارها و بارها و سالها و سالها با زخمه های عشقی شورانگیز بفریاد امد و این مجموعه طنین دیرپا و موج افکن آن زخمه های متداوم و بی امان است.

اسفند یکهزار سیصد و پنجاه و یک مهدی سهیلی

برای خرید کتاب در خاطر منی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب در خاطر منی