دانلود کتاب سایه ظلمت اثر کارو

در این مجموعه صرنظر از سایه ظلمت آثاری هم که در آن خلق شده اند و از سیهکاری و ستمباری آن دوران حکایتها دارند و نیز حکایتها دارند از یک نوع عصیان عاصی .سرک.فتگی.یاس و سرسام زاییده از اوج خفقان همه گیر چاپ شده اند.نام این اثار به ترتیب در فهرست مطالب داخل پرانتز قرار داده شده اند و سایر اثار مربوطه بدوران بعد از انقلاب هستند از سپای ایرانی تا انقلاب تا حاجی فیروزه تا نامه سرگشاده به پاپ و ریگان و اتلانتا و غیره

کتاب سایه ظلمت اثر کارو چاپ اول توسط انتشارات اشراقی سال هزار سیصد شصت یک بچاپ رسید

برای خرید کتاب سایه ظلمت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . برای دانلود رایگان کتاب سایه ظلمت به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب سایه ظلمت