دانلود کتاب پوراندخت نامه اثر ابراهیم پورداوود

 

 این دیوان که اشعارش در مدت بیشتر از بیست سال در ممالک و شهرهای مختلف آسیا و اروپا مثل ایران و عراق.سوریه و فلسطین و اسلامبول و فرانس و المان و هندوستان سروده شده است.
برسم ره آورد یا ارمغان سفر نیاز دوستان و آشنایان میشود فقط بهمین عنوان آن را تقدیم میکنم چه یقین دارم که ارمغان هرچند خرد و کم ارزش باشد پذیرفته دوستان شده برسم یادگار حفط میکنند
ارنه به هیچ وجه جسارت انتشار چنین دیوانی در مملکتی که صدها فردوسی و خیام داشته است ندارم در مقابل دریای مواج ایران ادبی قطره ناچیز بحساب می اید.
ایران غیر از همین شئونات ادبی دگر دارای رتبه و مقامی نیست انچه از دانشمندان و سخن سرایان پیش از نظم و نثر در زمینه ادب بجای مانده است .
ذوح و معنی خود را نباخته همیشه مایه افتخار ما هست و خواهد بود.اما با اثار علمی سایر فضلای ما در زمنه طب و نجوم و غیره بواسطه ترقی علم در مغرب زمین داغ باطله خورده فقط امروز تهمیت لغوی و تاریخی است
سخن پروران پیش باندازه پایه سخن را بلند و محکم نهاده اند که بنای بلشکوه ان در طی قرون متمادی بمرمت نشد و انچه از شعرای این قرون اخیر باین بنای جسیم افزوده گردید از حشو و زواید بنظر میبرسد

 

 

برای خرید کتاب پوراندخت نامه اثر ابراهیم پورداوود نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب پوراندخت نامه به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب پوراندخت نامه