دانلود کتاب دیوان فرصت الدوله شیرازی

 در مورد شاعر و هنرمند خوش قریحه و معروف عصر حاضر میرزا آقا فرصت شیرازی شاید زائد باشد توضیحی داده شود.

زیرا از یک طرف بیش از سالیانی چند از مرگ وی نگذشته و از طرف دیگر خوشبختانه این مرد سراپا ذوق و وارسته.

توانسته است در دوران حیات خویش اثار مختلفه خود را به نحوی که دلخواه او بوده و تا انجا که امکانات و مقدورات اجازه میداده است.بزیور زبع بیاراید و در دسترس همگان بگذارد.
بنابر این نیازی نیست در زمینه شرح حال وی بتحقیق و تبع مشروح بپردازیم و گوشه های تاریک زندگی خصوصی و ادبی شاعر را بررسی نماییم.
فرصه الدوله شیرازی که تا اواخر دوره قاجاریه و اوان رمامداری رضا شاه پهلوی در قید حیات بوده  است.

و نزد ارباب بصیرت و اهل شعر و ادب و هنر نه تنها گمنام نیست بلکه شهرت و محبوبیت بسزا دارد .

اثار علمی و ادبی و هنری گرانبهای وی مورد نظر و توجه خاص دانشکندان و صاحبان ذوق است.

 

خرید کتاب دیوان فرصت الدوله شیرازی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب دیوان فرصت الدوله شیرازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب دیوان فرصت الدوله شیرازی