دانلود کتاب شعرای بزرگ ایران: از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم اثر هوشنگ مستوفی

 ملت ایران از روزگار بسیار قدیم یعنی از ان زمانیکه نامی از ملتهای دیگر در عرصه گیتی وجود نداشت و بیشتر مردم دنیا نیمه وحشی میزیستند و ظلمت جهل و نادانی بر همه جا سایه افکنده بوده مشعل فروزان تمدن و فرهنگ جهانرا در دست داشت و این برتری درخشان علمی و فرهنگی تا زمان بسیار نزدیک بماهمواره استوار و برقرار بوده است.
نویسنده این سطور از نخستین سالهای تحصیلی همشیه باین گذشته پر افتخار با نظر تکریم و اعجاب مینگریستم و یکی از ارزوهای قلبیم این بود که روزی بتوانیم در راه شناسانیدن ادبیات زبان پارسی قدمی هرچندهم که کوچک و ناچیز باشد برداردرم.
کتابی که اکنون از نظر شما میگذرد انعکاس کوچکی از احساسات و آرزوهای دور و دراز از زندگانی نگارنده است که همیشه خاطر مرا بخود مشغول میداشته است.
نخستین شاعری که در این کتاب شرح حالش آمده و باصطلاح با نام او فتح باب شده آن تیره چشم شاعر روشن بین یعنی رودکی سمرقندیست که معاصر با سلاطین دانش پرور و بزرگوار سلسله سامانی بود و از بزرگترین شعرای زبان پارسی محسوب میشده است.
علت آنکه بدوران بیش از این شاعر اشاره نرفت این بود که قبل از رودکی از شعرای زبان پارسی آثار چندانی در دست نمانده و از زندگانی آنان نیز اطلاع زیاد و قابل ملاحظه ای موجود نیست.از این گذشته بطور کلی منظور از انتشار این کتاب بحث در وضع ادبی آن زمان و ادوار مختلف بعد از آن دوره نبود چه این مهم را تا کنون چندین بار اساتید محترم دانشگاه بصورت اکمل و اتم انجام داده اند. و اصولا منظور نگارنده نوشتن شرح حال کامل و تعیین سبک این شاعران و منتخب کاملی از اشعارشان بود.
با این همه در آغاز این کتاب لازمست سخنی چند درباره سخنسرایان زبان پارسی و وضع ادبی ایران پس از استیلای عرب باختصار اورده شود. که در ادامه کتاب بدان اشاره خواهد شد.

 

برای خرید کتاب شعرای بزرگ ایران: از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم اثر هوشنگ مستوفی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانلود کتاب شعرای بزرگ ایران: از قرن سوم تا نیمه قرن پنجم