کتاب دیوان اوحدی مراغه ای توسط سعید نفیسی جمع آوری شده است.که انتشارات آن امیر کبیر می باشد.و دارای هفتصد و نود و پنج صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و چهل چاپ شده می باشد.سعید نفیسی یکی از دانش‌ پژوهان و ادیبان و تاریخ‌نگاران و شاعر مشهور ایرانی است. او از نسل نخست استادان دانشکده تاریخ دانشگاه تهران می باشد.در سال هزار و سیصد و هشت خورشیدی در خدمت وزارت فرهنگ درآمده است. در سال‌های بعدی به درس دادن داخل دانشکده‌های حقوق و ادبیات مشغول شده است و به عضویت فرهنگستان ایران درآمده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان اوحدی مراغه ای تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان اوحدی مراغه ای