کتاب دیوان کامل فروغی بسطامی که توسط میرزا عباس فروغی بسطامی نوشته شده است.که دارای تعداد دویست و هفتاد و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. میرزا عباس فروغی بسطامی غزلسرای مشهور زمان قاجار در سال هزار و دویست و سیزده هجری قمری در کربلا متولد شده است. پس از مرگ پدرش به ایران سفر کرد و پیش عموی خویش دوستعلیخان در مازندران رفت. او اول مسکین تخلص می نمود اما بعد از داخل شدن به دستگاه شجاع‌السلطنه و تخلص خود را به اسم فروغ‌الدوله از فرزندان او به فروغی عوض کرده است. در غزلسرایی روش سعدی را انتخاب و الگو قرار داد و الحق به خوبی از پس آن برآمد. او با قاآنی شیرازی معاشر و مصاحب بوده است. فروغی در بیست و پنج محرم هزار و دویست و بیست و چهار هجری قمری در تهران از دنیا رفت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دیوان کامل فروغی بسطامی تماس بگیرید

دانلود کتاب دیوان کامل فروغی بسطامی