کتاب در یک قدمی جذابیت نایست که به دست پریناز زارعی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. خواستن در وقت و لحظه ای به توانستن تبدیل خواهد شد که ابزار لتازم واسه ی رسیدن به او خواسته رو فراهم کند. از نخستین ابزارها اطلاعات و اندیشه و تفکر ما در اون آن خضوض می باشد اگر خواهان آن هستی که ابزار جذابیت رو بدست آوری و این کتاب رو حتما مطالعه نمایید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب در یک قدمی جذابیت نایست تماس بگیرید

دانلود کتاب در یک قدمی جذابیت نایست