کتاب تکنیکهایی برای داشتن یک زندگی شاد که به دست محمدمهدی دهقان، مهرنوش خرم نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. قبل از دانلود این اثر از خویش سوال کنید آیا خواهم توانست شادتر از این که می باشم زندگی کنم و باشم یا خیر. اگر پاسخ شما مثبت بود که می بایست به شما آفرین گفت.ولی اگر پاسختان منفی می باشد و احتیاج است دانسته است که زندگی شما تغییر نخواهد کرد مگر اینکه شما خودتان را تغییر دهید. به صورتی که سرنوشت کنید که اگر چند سال دیگر به عقب نمایان و نظر کردید و به خودتان نگوفته باشید و آن سال‌ها چه نعمت‌هایی داشتم و اندازه ی آن‌ها را ندانستم و چه زندگی شادی خواهیم داشته باشم ولی آن را از خود دریغ نموده باشم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیکهایی برای داشتن یک زندگی شاد تماس بگیرید

دانلود کتاب تکنیکهایی برای داشتن یک زندگی شاد