کتاب بر مدار زندگی که به دست فریبا دولتخواه ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اگه داخل زندگی احساس خستگی و نداشتن امید و یاس کردید و اگر جهان به کامت نمی باشد خوب است در زندگی خویش تغییراتی ایجاد نمایید و مدار زندگیت رو بر وفق مرادت بچرخونی ولی چه گونه.بسیار راحت می باشد تنها با روش های ساده خواهی توانست سرنوشت رو تغییر خواهی دهی کافیه کتاب الکترونیکی بر مدار زندگی را بخوانی . اگر هم بگیریم از دستشان خواهیم داد. وقتی آنها را می گیریم ولی بعد ها میفهمیم که آن چه گرفته شده چیزی نمی باشد که خواهان آن بودیم. پس دشواری کجا می باشد. اصل داستان در اینجاست که قوانین جذب واسه ی همه کاربرد دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بر مدار زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب بر مدار زندگی