کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم که به دست حسین رضایی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته یک راهنمای آموزشی بسیار مهم و با ارزش فروان .واسه ی کودکان طیف اتیسم می باشد که راهنمایی های خیلی زیاد و مفیدی واسه ی والدین و مربیان کودکان اوتیسم ارائه شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم تماس بگیرید

دانلود کتاب آموزش ذهن خوانی به کودکان اوتیسم