کتاب یک میلیون ایده در یک دقیقه که به دست محمد مهدی دهقان نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک فرد معمولی قادر به انجام میان یک تا ده ایده در ده دقیقه تولید نموده است.بین یک دهم تا یک ایده در هر دقیقه است. افراد با استعدادتر خواهد توانست ده ایده در هر دقیقه تولید نماید. یک نابغه فرضاً خواهد توانست صد ایده در یک دقیقه تولید نماید.ما خواهان آن هستیم یک میلیون ایده در یک دقیقه تولید نماییم. آیا شما باور داشته اید که توانسته اند این تعداد ایده را در یک دقیقه تولید کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک میلیون ایده در یک دقیقه تماس بگیرید

دانلود کتاب یک میلیون ایده در یک دقیقه