کتاب عشق شناسی که به دست دکتر علی اکبر خانجانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.فهرست مطالب کتاب راز مگوی عشق و عشق عرفانی و عشق شناسی است.این روانشناس و جامعه شناس معروف ایرانی عشق را نیروی فعال انسانی می‌داند. نیرویی که مانع میان انسان‌ها را می‌شکند و آنها را به هم پیوند می‌دهد و موجب چیرگی آدمها بر احساس جدایی و انزوا می‌شود و در عین حال به او این امکان را می‌دهد که خودش و همسازی شخصیتش را حفظ کند. عاشق و معشوق یکی می‌شوند و در عین حال از هم جدا می‌مانند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق شناسی تماس بگیرید

دانلود کتاب عشق شناسی