کتاب صدحقیقت زندگی که به دست حسین اکبرپور نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. زندگی شگفت آور می باشد و تنها باید بدانید که چگونه زندگی نمایید .مهم این نمی باشد که قشنگ باشی و قشنگ این است که مهم باشی و حتی برای یک نفر هم شده است.مهم نیست شیر باشی یا آهو و مهم این می باشد با همه ی توان آغاز به دویدن کنی کوچک باش و عاشق این مهم است.فرقى نخواهد کزرد که گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران زلال که باشى آسمان در در تو وجود دارد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صدحقیقت زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب صدحقیقت زندگی