کتاب فرمول کشف استعدادهای نهفته که به دست محسن محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اهداف نداشته برای آنکه نمیدونیم اصلا چه استعدادهایی داشته تا مطالعه نماییم آغاز بکار کنیم. با فرمولی که در این اثر قرار دارد تضمین می نماییم به خصوص بر اینکه استعدادهاتون رو کشف نموده و زندگتون هم هدفمند میشه و موفقیت و پیشرفت رو در زندگیتون شاهد خواهید بود. پروردگار در وجود همه بی آدمها استعدادی خاص نهاده و تمام آدمها با استعدادهای خاص متولد شده اند و یکی از وظیفه ی مهم و اصلی ما در جهان اینه اونها را شناخته باشیم و به رشد و شکوفایی استعدادها پرداخته باشیم. بسیاری از وقتها سردرگم و کلافه شده ایم به دلیل اینکه اصلا اهدافی نداشته ایم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرمول کشف استعدادهای نهفته تماس بگیرید

دانلود کتاب فرمول کشف استعدادهای نهفته