کتاب رابطه ات را نجات بده که به دست علی باغستانی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته واسه ی فردهای مناسب است که ارتباط هایشان دچار دشواری و مشکلات شده است. نمی‌خواهند بی اعتنا از بغل این سختی ها گذر نمایند.تسلیم نخواهند شد.می‌خواهند ارتباطشان را از شر سختی ها خلاص نمایند.و همچنان تمام افرادی که خواهان این هستند که رابطه‌ای را به وجود آورند و از بروز دشواریها احتمالی جلوگیری نمایند و در یک کلام اعتقاد دارند که پیشگیری بهتر از درمان است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رابطه ات را نجات بده تماس بگیرید

دانلود کتاب رابطه ات را نجات بده