کتاب خلاقیت فکری من که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. بزرگترین زندان آدمی تفکرات کم و محدود وی می باشد. هر چه اندیشه محدودتر باشد میله های زندان بزرگتر خواهد شد. بله دنیای وجود داشته ی هستی واسه ی کسانی که فکری بسته داشته اند.بسیار زیاد تنگ و تاریک به نظر خواهد رسید و این به معنی خودآزاری می باشد. حال من چطور از این زندان آزاد شوم .در اجتماعی که خرد حاکم نمی باشد خردمندی و دقیقا معادل دردمندی می باشد. حال من این درد را کجا ببرم پروردگارا .ولی امیدوارم دردمندان اجتماع ما خردمندان روز به روز زیادتر شود

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خلاقیت فکری من تماس بگیرید

دانلود کتاب خلاقیت فکری من