کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی که توسط باربارا دی آنجلیس نوشته و توسط هادی ابراهیمی ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و چهل و پنج عدد است.آن زمان که اثر را گشوده و نخستین صفحه ی آن را خواندند صحیح گویی نگارنده دست خود را دراز کرده است و گفته بیا و بگذار بینش و آگاهی و تجربه هایم را با تو قسمت نمایم و شیوه های جدید نظر کردن به زندگی و خودت را به تو نمایان کنم.ما خواهیم در زندگی احساسی خود خوشبخت باشیم و همچنان می خواهیم که ازدواجمان عاقبت خوبی داشته باشد. به این دلیل واضح می باشد که هیچ یک از ما عمداً افرادی را انتخاب نخواهیم کرد که برایمان نامناسب باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی تماس بگیرید

دانلود کتاب آیا تو آن گمشده ام هستی

 

برگرفته از سایت مای بوک