کتاب ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهشیار که توسط زیگیموند شلومو فروید نوشته و به دست شهریار وقفی پور ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و دو عدد است. فروید تفکر را به دو بخش هشیار و ناهشیار بخش بندی کرده است. قسمت هشیار ذهن که شامل همه ی اندیشه ها و احساسات و اعمالی می باشد که ما هم اکنون از آن آگاهی کامل داریم. ناهشیار برگرفته از چیزهایی می باشد که از آگاهی دادن از شخصی ما پنهان نموده است. به اعتقاد فروید ناهشیار و انگیزه‌های ابتدایی و غریزی ما و همچنان خاطره‌ها و هیجان‌های اضطراب آوری که از نفوذ آن‌ها به فکر هشیار جلوگیری شده می باشد را شامل شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهشیار تماس بگیرید

دانلود کتاب ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهشیار

 

برگرفته از سایت مای بوک