کتاب چگونه میتوانید آنچه را که ندارید بدست آورید که توسط دکتر جان گری نوشته و به دسست مرتضی مدنی نژاد شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و شش عدد است. در سمت دیگر این طور انسانی صورت گرفته است که از آنچه که می باشند و کاری که خواهند که آنچه که داشته اند. گو اینکه اگر بسیار خواهند نمی دانسته اند آنرا از کجا می بایست بدست آورده است.راضی و خوشنود می باشند. دریچه ی دل آنها به سمت زندگی باز می باشد با این وجود خواب های آنهای همچنان به واقعیت نپیوسته است. بهترین کوشش خود را می نماید اما در این تفکرات که چرا دیگران زیادتر دارند. بیشتر انسانها در محلی میان این دو طیف قرار گرفته اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه میتوانید آنچه را که ندارید بدست آورید تماس بگیرید

دانلود کتاب چگونه میتوانید آنچه را که ندارید بدست آورید

 

برگرفته از سایت مای بوک