کتاب چهره شناسی و روانشناسی صورت که توسط انور سروش نیا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن شش عدد است.بزرگی بینی نشانه ابتکار و عزم و اراده شده است. یک شـخصـیت نیرومند که آثارش را برجای خواهد گذشت. گفته شده است که انسانهایی که بـیـنی بسیار ریز داشته اند به صورت ذاتی افـرادی ضعیف و اکثرا غیرقابل اتکا بوده است و در تصمیم هایشان پایه دار و ثبت گام نمی باشند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چهره شناسی و روانشناسی صورت تماس بگیرید

دانلود کتاب چهره شناسی و روانشناسی صورت

 

برگرفته از سایت مای بوک