کتاب تأثیر علم بر اجتماع که توسط محمود حیدریان ترجمه و به دست برتراند راسل نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و بیست و هشت عدد است.با فرو ریخگی فرهنگی و تمدنی که معلول وحشت و ناامیدی و یأس می باشد مبارزه می‌کند و روح امید و شهامت و محبت و خوش‎بینی را در انسانها تقویت می‌نماید. کتاب فوق یکی از نوشته های فلسفی و علمی و اجتماعی برتراند راسل به حساب می آید و آنرا در هشتادمین سال زندگی خود چاپ کرده است. او در این اثر علم را محور زندگی آدمی قرار داده و استفاده درست از تکنیک را تنها وسیله بهبود وضعیت انسان دانسته است .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تأثیر علم بر اجتماع تماس بگیرید

دانلود کتاب تأثیر علم بر اجتماع

 

برگرفته از سایت مای بوک