کتاب راز رسیدن به موفقیت پایدار که توسط سید رضا طیرانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن نه صفحه است. بزرگی گفته است که تمایلات ما انسانها آن است که همیشه دوست می داریم یادگیری کنیم .رشد کرده و به جلو هدایت شویم.تمامی ما انسانها خواسته ایم که از هر چیزی که هستیم بهتر و شکوفا تر باشیم .و هنگامی که خودمان را در اختیار این میل می گذاریم از زندگی خویش تمایل بیشتر زیادی پیدا خواهیم نمود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راز رسیدن به موفقیت پایدار تماس بگیرید

دانلود کتاب راز رسیدن به موفقیت پایدار

 

برگرفته از سایت مای بوک