کتاب هفت راز دلبسته کردن شوهر که توسط مرضیه فاطمی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهل صفحه است. زندگی زناشویی همچنان همانند قسمت های دیگر زندگی ما به کار و کوشش و تمرکز احتیاج داشته است تا رشد نموده و بهبود صورت گیرد. در این اثر به هفت اصول پایه ای از مهمترین اصول رازهایی که یک زن داخل ارتباط یا نه فقط شوهرش هم اکنون خودش می بایست بکار گرفته شود تا واسه ی تمام شوهرش را شاد و خوشبخت و دلبسته نماید پرداخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هفت راز دلبسته کردن شوهر تماس بگیرید

دانلود کتاب هفت راز دلبسته کردن شوهر

 

برگرفته از سایت مای بوک