کتاب برای خوشبخت زندگی کردن همین هفت گام کافی است که توسط ثروت لند نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن چهل و پنج صفحه است.بسیاری از انسانها واسه ی رسیدن به خوشبختی شیوه های بسیاری رو امتحان می نمایند. اما متاسفانه موفق نخواهند شد احتمال بسیار افرادی رو خواهند دید که در موقعیت اجتماعی و حتی در آسایش تکمیل شده زندگی می نمایند اما حس خوشبختی نخواهند کرد. به دید شما چگونه خواهد شد خوشبخت زندگی نمایند. انسانهای خوشبخت چگونه داخل اجتماع ظاهر می شوند.خیلی از انسانها واسه ی رسیدن خوشبختی به سراغ بهانه گشته و با رفتن به مهمانی خرید فلان ماشین و خونه و حتی ازدواج با شخص دیگری را خوشبختی میدانند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب برای خوشبخت زندگی کردن همین هفت گام کافی است تماس بگیرید

دانلود کتاب برای خوشبخت زندگی کردن همین هفت گام کافی است

 

برگرفته از سایت مای بوک