کتاب تمرکز روی هدف برایان تریسی که توسط برایان تریسی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و هشت صفحه است. همان گونه که انرژی تمرکز یافته در اشعه لیزر خواهد توانست فولاد را برش نماید و توانایی شما در تشخیص مهمترین عمل های موفقیتتان در هر وضعیتی شما را انجام میگیرد تا در هر کاری به بهترین و بالاترین ستون موفقیت رسید. در حال حاضر شاید ما در بهترین عصر در تاریخ انسانها به سر ببریم.تا حال حاضر هیچ وقت واسه ی این اندازه بسیار مردم تا این حد فرصت و امکانات واسه ی رسیدن به هدف وجود نداشته است.این اثر قدمی است واسه ی پیش بردن شما در موفقیت کاریتان و این که در عین حال وقت بسیاری برای فعالیت های شخصی داشته باشید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تمرکز روی هدف برایان تریسی تماس بگیرید

دانلود کتاب تمرکز روی هدف برایان تریسی

 

برگرفته از سایت مای بوک