کتاب یک داستان موفق از یک شکست بزرگ که توسط ژان بقوسیان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است. نویسنده ژان بقوسیان را تمام ما با مدیر سبز شناخته ایم. او تونسته از یک شکست دشوار واسه ی خویش یک موفقیت بزرگ سازد و در ادامه دادن در فایل الکترونیکی که برای شما صورت دادیم همه ی فراز و نشیب هایی که پیموده است را براتون آوردیم. نکتات و پندهای خوب واسه ی شما خواهد گفت که اگه این فایل رو دانلود نمایید و بخونیمطالعه کنید و در زندگی و کار خود به اون عمل کنید تا شما هم به سرعت راه پیشرفت رو خواهید دید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب یک داستان موفق از یک شکست بزرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب یک داستان موفق از یک شکست بزرگ

 

برگرفته از سایت مای بوک