کتاب مهارت تقویت تفکر مثبت که توسط مریم گلابپاش نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و هفت صفحه است. اگر تمایل به داشتن زندگی دلخواه و موفقیت بدون پایان دارید .اگر به سلامت بودن جسم و روح و روان خویش ارزش داده اید. این اثر واسه ی شما شروع و راهنمایی مفید و کاربردی خواهد داشت.اندیشه ی مثبت یا مثبت فکر کردن روش و شیوه ای از فکر کردن می باشد. که این قدرت را به فرد خواهد داد که در دیده شدن با موقعیت ها و شرایط ها و محیط ها و نسبت به رفتارها و نگرش‌هاو احساس‌ها و قدرت ها و استعدادهای خویش و دیگران برداشتی مناسب و به جا گذاشته باشد و با حفظ کردن آرامش و خونسردی بهترین و دوستدارترین تصمیم را در برابر شرایط گرفته باشید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهارت تقویت تفکر مثبت تماس بگیرید

دانلود کتاب مهارت تقویت تفکر مثبت

 

برگرفته از سایت مای بوک