کتاب تکنیک دستیابی به ضمیر ناخودآگاه که توسط محمد علیخانی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن هفتاد و هشت صفحه است. از آن رو که نود و هفت درصد نتیجه های زندگی ما را ناخوداگاهمان کنترل می نمایند با برنامه ریزی کردن درست آن می شود به راحتی هدف های را در زندگی انجام داد و به وجود آورد و پیام های پنهان یک شیوه ی ثبت شده و نیرومند واسه ی برنامه ریزی ناخوداگاه است. این شیوه سالیان سال داخل ایالات متحده واسه ی زیاد شدن فروش کالا ها در تبلیغات تلویزیونی استفاده شده است. ولی پس از آنکه مردم دقت این شیوه نیرو شدند اعتراض نمودند و پس از آن استفاده از این شیوه در تبلیغات تلویزیونی ممنوع شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیک دستیابی به ضمیر ناخودآگاه تماس بگیرید

دانلود کتاب تکنیک دستیابی به ضمیر ناخودآگاه

 

برگرفته از سایت مای بوک