کتاب هشت باور مخرب که مانع از جاری شدن پول و ثروت به زندگی شما می شوند که توسط گروه موفقیت پول آرا نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن یازده صفحه است. به طور حتمی واسه شما هم به وجود آمده است که به دفعات و بارها واسه ی خود اهدافی تعیین نموده اید و کوشش کرده اید که به آن برسید اما نرسیدید و یا امکان دارد که حتی تا یک قدمی آن هم جلو رفته باشید اما به نظر شما نقص کار کجا می باشد. برای چه این رویدادها تکرار شده اند. برای چه اکثر وقت ها از رسیدن به هدف خویش نا امید شده ایم و شاید هنگامی به کل از یاد بره ایم شان.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هشت باور مخرب که مانع از جاری شدن پول و ثروت به زندگی شما می شوند تماس بگیرید

دانلود کتاب هشت باور مخرب که مانع از جاری شدن پول و ثروت به زندگی شما می شوند

 

برگرفته از سایت مای بوک