کتاب جویندگان رویا که توسط موسی توماج نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و سه صفحه است.سوال کردن شروع خلاقیت می باشد. با پرسیدن کشف خواهیم کرد و یاد خواهیم گرفت و باورهای ارثی و ناآزموده را به چالش خواهیم کشید. به قول کارل پوپرِ اندیشمند بزرگ زندگی سراسر حل مسئله است. هر مسئله‌ای سوالی است و تنها با پرسیدن است که اندیشیدن امکان دارد. سوالات این نوشته از دل زندگی روزمره آمده است. از سمت دوستان ناشناسی که گام در روش و شیوه ی کم‌رهرو خودشناسی و خودشکوفایی گذاشته‌اند. آدم های که قصد فرارفتن از روزمرگی‌ها و میانمایگی‌ها را داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جویندگان رویا تماس بگیرید

دانلود کتاب جویندگان رویا

 

برگرفته از سایت مای بوک